Destek

Kadınlar olarak her türlü şiddet ve baskının ne olduğunu biliyoruz. Cinsiyetimizden ötürü ezilirken yalnız olmak zorunda değiliz. Dayanışma ve destek için her zaman kadınların yanındayız. Bilgileriniz sadece destek verecek kişide olacaktır. Rızanız olmadan kişisel bilgileriniz Almastı içinden veya dışından kimseyle paylaşılmayacaktır

Psiko-Sosyal

Almastı olarak, kadın dayanışması ve şiddetle mücadele kapsamında, hareketimizde bulunan gönüllü psikologlarımız tarafından etik ilkeler ve gizlilik önceliğine dayanan danışmanlık ve bilgilendirme olanakları sunulacak, gerekli tüm destek kaynakları sağlanacaktır.

Hukuki

Almastı olarak kadınların maruz kaldığı her türlü şiddet gibi durumlarda kadınların yaşadıklarını yargılamadan kadının beyanını esas alarak dayanışma içinde hareket eder. Bu süreç boyunca tamamen gönüllük ilkesine göre hareket edilip gizlilik esas alınır. İstenilen hukuki yardım sözlü veya yazılı olarak verilir.

0 $0.00