İlk Feministlerden Nuriye Ulviye Mevlan Civelek

“Feminizmin gayesi yalnız kadınlığın hayatını değil, kadınlıkla beraber erkeklerin hayatını da düzenlemektir. Ve her ikisini de, insan olmaları nedeniyle daha rahat ve daha mesut yaşatmaktır” Akkiy Canan Aslan / Tuma Nursima Tuna