Biz Kimiz

Almastı Nedir?

Almastı; Çerkes mitolojisine sonradan eklenen ve halk anlatılarına sıklıkla adı geçen karakter. Çok uzun boylu, çok güzel, saçları yere kadar uzanan bir kadın olarak bahsedildiği gibi kimi anlatılarda çocukları korkutmak için çirkin, vücudu tüylerle kaplı, insanlara zarar veren bir yaratık olarak da geçer. Almastı nehir kenarlarında yaşayıp insanlardan gizlenirmiş. Vücudu tamamen çıplak olduğu için utanır ve uzun saçlarıyla vücudunu kapatmaya çalışırmış. Bir tel saçını almak bile onu köle etmeye, istenilen şeyi yaptırmaya yetermiş. Saç telini geri almadıkça köle olarak yaşamaya devam edermiş. Saçlarımızı geri almanın zamanı şimdi.

Almastı Çerkes Kadın Hareketi, sesimizi duyurabileceğimiz bir platforma duyulan ihtiyaçla oluşmuştur. Bir grup Çerkes kadını tarafından oluşturulan ve her kadına açık olan bir platformdur. Amacımız; toplumsal yapının ve geleneklerin ağırlığını taşımasına rağmen duyulmayan, görülmeyen ve önemsenmeyen kadın sorunlarını dile getirmektir. Bu doğrultuda bir fark yaratmak, ataerkilliğin etkisini tartışmak ve özeleştirinin önemini vurgulamak ulaşmak istediğimiz temel sonuçlardır. Çerkes kadınların anlatıları, gerek diasporadan gerekse anavatandan kadınların mücadeleleri hakkında haberler, kadınların uğradığı psikolojik/duygusal/fiziksel şiddete karşı görünürlüğü arttırmaya yönelik içerikler temel içeriğimiz olacaktır. Anlatmak istediğiniz düşünceleriniz veya paylaşmak istediğiniz içerikleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

İlkelerimiz

Almastı – Çerkes Kadın Hareketi, soykırım neticesinde diasporada yaşamak zorunda bırakılan bir halkın kadınlarının sorunlarına, diaspora içerisindeki kadınlık sorunlarına yönelen ve bu çerçevede bir toplumsal dönüşümü hedefleyen sivil bir organizasyondur.

Almastı, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, bir toplumda kadın ve erkeklerin cinsiyetleri, cinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadan eşit hak, fırsat ve olanaklara sahip olması gerekliliğine işaret eder.

Batı merkezciliğe karşı feminizmin yerelleşmesini savunur.

Avrupa merkezli feminizm yaklaşımlarının yerel değişkenlere tam oturmayacağı ve bu nedenle yaklaşımların özel unsurlara bağlı geliştirilmesini savunur.

Kafkas halklarına karşı uygulanan asimilasyonist politikalara karşıdır.

Kafkasya’da ve diaspora ülkelerinde asimilasyona, tek tipçi yaklaşıma karşıdır.

Patriyarkaya karşıdır.

Patriyarka: Kadın emeğinin ve bedeninin erkekler tarafından denetlendiği, cinsiyete dayalı işbölümünü içeren, cinselliğin ve doğurganlığın kadınların iradesine rağmen düzenlendiği, kadınların toplumun çeşitli alanlarından dışlandığı ya da buralara eşit olmayan erişiminin olduğu ve erkek şiddetiyle sürdürülen bir sistemdir. Almastı patriyarkaya karşıdır.

Ayrımcılığa, iktidara ve tahakküme karşıdır.

Xabze sömürüsü ile temellendirilmeye çalışılan her türlü ayrımcılığı, baskıyı ve ataerkilliği reddeder.

Düşünsel ve organizasyonel tüm yapılardan bağımsızdır.

Almastı, kurumlardan ve/veya diğer Çerkes topluluklarından, fikirsel akımlardan bağımsız bir oluşumdur. 

Her alanda etkili ve eşit katılımın sağlanmasını amaçlar.

Kadınların, toplumla ilgili olaylar ve durumlar karşısında daha çok söz hakkına sahip olması, xase toplantılarında eşit katılımın olması gerektiğini savunur.

Oryantalizme, ırkçılığa karşıdır.

Çerkeslerin, Avrupa’nın doğusunda yer alması nedeniyle oryantalist yaklaşımlara maruz kalmasına, Batılı erkek gözüyle Çerkes kadınına bakılmasına ve her türlü ırkçılığa karşıdır.  

Çerkes kızı imgesinin değiştirilmesini savunur.

Çerkes kızı güzeldir, zariftir, incedir, hareketleri ölçülüdür, marifetlidir, kahkaha atmaz ve yüksek sesle konuşmaz gibi nitelemelerle çizilen imgeyi kabul etmez. Bunu gerek patriyarkanın bir baskılama aracı gerekse de içsel bir oryantalizm olarak görür 

Kişinin, görüşlerinden ötürü toplumdan aforoz edilmesine karşıdır.

Toplumsal iktidarı sürdürmek isteyenlerin kullandığı toplumdan dışlama tehditlerine ve kovulamalara karşı fikirsel özgürlüğü ve şahsi özgünlükleri savunur. 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

0 $0.00