İstanbul Sözleşmesi Yaşatır

Almastı Canlı Yayınları Devam Ediyor
11 Mart 2021
KUZEY KAFKASYA’DA KADIN HAKLARININ KORUNMASI
22 Mart 2021

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır

24 Kasım 2011 günü TBMM’nin ortak kararıyla kabul edilerek Ağustos 2014’te resmen yürürlüğe giren Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesiyle, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim kaynaklı nefret suçları başta olmak üzere kadın, çocuk, LGBTİ+ birey, etnik azınlık, mülteci bireylere yönelik taciz, tecavüz, cinayet, aile içi ekonomik, fiziksel, psikolojik şiddetin her türünü önlemek ve meşrulaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Birçok kadın+’nın temel yaşam hakkını güvence altına alan, kadın cinayetlerinin devlet desteği ile artışının önüne geçmeye çalışan İstanbul Sözleşmesi 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla feshedildi. Sözleşmenin feshedilmesini sebep olan, bunun karşısında ses çıkarmayan, kadının ev içi emeğinin, bedeninin, fikirlerinin sömürülmesi üzerine kurulu ve kutsallaştırılmış aile yapısı bahane edilerek sözleşmenin karşısında duran herkes kadın cinayetlerinin ve nefret suçlarının failidir. Kadın+’ların hak ve özgürlüklerine kavuşabilmesi için İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girmeli ve tavizsiz uygulanmalıdır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!
Истанбыл зэгурыIуэныгъэм егъэпсэур!

Almastı-Çerkes Kadın Hareketi

Comments are closed.